Se det svarta och det vita på företaget!

Nu som jag hade startat jobba på ett företag som hade försäljning och detta gjorde att man behövde var alert på att hitta nya kunder och även få fram fakta som kan göra att vi kunde bli bättre och allt detta hittade vi när vi var ute på nätet. Det var att vi hittade pyramid stockholm system som gjorde att vi kunde utöka. Det system vi fick tag på gav oss den bästa statestik vi behövde för att kunna förbättra vår service och genom att ha det tillgängligt hela tiden så kunde vi se från månad till månad hur det gick för vårt företag och dessutom så kunde vi ha en mer överblick på vår likviditet på företaget så att vi inte band allt gör mycket pengar på ett ställe så att vi inte låste allt för mycket pengar så att vi fick det skärvt.