förståelse

Min väninna sa också att det kan hända att man får en utredning snabbare om man ligger på lite, så det ska jag göra. Jag ska "bulta på" ordentligt! En annan tanke som slog mig är att det finns mycket bra info som riktar sig till dem som har en familjemedlem med ADHD för att de skall få ökad förståelse. (Detta via sjukvården, föreningar och föreläsningar men så klart också på Internet. En bra sida kan nås via Google, sök på Att leva med ADHD, 1:a artikeln.) Det kan vara ett bra tips för vänner och familj, förståelse är guld.